Финансови термини

Интересува ли ни БВП?

Интересува ли ви БВП?

Колко често се питате: „Какъв е БВП на страната?“, „Как се движи той в страните от ЕС?“, „Какъв ръст очаква икономиката на Обединеното кралство през следващото тримесечие?“

Струва ми се, че доста често икономистите и въобще тези, които се занимаваме с финанси, се отдалечаваме твърде много от реалните проблеми на хората, боравейки с понятия и величини, които или не се разбират или не са в контекста на непосредствените казуси, които трябва да решаваме.

Някъде из книгите прочетох следната фраза, която цитирам по памет, но ми направи впечатление:  „В случай, че нямаш влияние върху дадено събитие или процес, не му обръщай внимание“. 

Някои ще кажат, че брутния вътрешен продукт е от фундаментално значение за разбирането дали се движим в правилната посока. Това е така, стига да имахме значително влияние върху стойността му.  Разбира се, че имаме някакво, защото всеки от нас участва във формирането му най-малкото чрез потреблението. Или чрез спестяванията, които могат да отидат за инвестиции, от там по-висока производителност, по-високи заплати, повече харчове и пр. Но колко тежи приносът на един човек? 

От друга страна този макропоказател, а и много други не ни интересуват когато:

  • Спестяваме или инвестираме с конкретна цел с точен хоризонт. Например, отделянето на средства за образование на наследниците трябва да започне точно тогава, така че да приключи в годината на започване на университет. Студентът трябва да покрие своите плащания, независимо дали икономиката се движи надолу или нагоре. Инвестиционната стратегия е друга тема и тя зависи както от вашите лични хоризонт, търпимост и поносимост към риск, така и от икономическия цикъл. 
  • Друг пример за конкретни параметри е нашето пенсионно планиране. Искаме или не, то трябва да се случи, поне ако сме достатъчно далновидни. Нямам как да наблюдаваме движенията на БВП и това да ни води в решението дали да започнем или не инвестиционен план, защото сме родени точно тогава, когато сме и ще се уморим точно тогава, когато биологията ни го подскаже. 
  • Възглавницата която трябва да имаме, т.нар. финансов буфер, също не трябва да зависи от прогнозите на макроикономистите. Колкото получаваме умножаваме x3, a най-добре х6 и стискаме тези пари в брой независимо от всичко.

Кога да погледнем (прогнозите) за БВП и останалите макропоказатели:

  • Когато сме активни в управлението на инвестициите. Независимо дали те са свързани с търговия на финансовите пазари или сме вложили в бизнес на приятел.
  • Когато сме износители или вносители. Тогава прогнозите са важен показател за калибриране на бизнеса и способността на съответните пазари да поемат заложените количества и цени. 
  • Когато се интересуваме дали ще достигнем средните доходи за европейския съюз и кога. Според доклад на Световната банка това може да се случи само, ако в следващите 15 години БВП расте с 4%-5% на годишно.

При всяко положение, е добре да не си затваряме очите за общите тенденции, но без това да ни спира да преследваме собствените си цели, защото жизненият път не е видео игра и нямаме по три живота, че да опитваме пак. Можем да го правим, но времето се скъсява.

Преслав Китипов, Sofia Wise

Преслав Китипов

финансов консултант - ДФК®, EMBA

Занимавам се с лични и корпоративни финанси повече от 20 години. Избрах името "SofiaWise", защото символизира мъдростта. Следвам стандартите на БДС ISO 22222 в личното финансово планиране и съм председател на УС на  Института на дипломираните финансови консултанти. Активно работя за повишаване на финансовата грамотност и предлагам програми за обучение на служители. Вярвам, че сме предприемчив и умен народ, като развивам третата бизнес линия в подкрепа на малкия и семейния бизнес.
Повече за мен