Лични финанси / Свободно време

Златният час

Заглавието „Златният час“ идва от страстта ми към фотографията. Занимавам се непрофесионално с това, т.е. е едно чудесно хоби. За всяко интерсно начинание са необходими поне малко познания. Например това, че златният час е може би най-доброто време за заснемане поради характерната му топла и мека светлина върху обекта на кадъра. Но каква е връзката между тази идея и инвестициите в злато? Обзалагам се, че сте виждали кадри на огрени от слънцето, заснежени планински върхове, които сякаш са покрити със златни куполи по-ярки от тези на „Александър Невски“? Ще обясня.

Предтавете си, че се намирате в подножието на връх труден за изкачване. Всичко изглежда несигурно. По улея на 2500 м. надморска височина има лавинна опасност, на изток облаците са тъмни, а когато погледнете нагоре виждате златна възможност да изплувате над всичко, огрени от топлите лъчи на слънцето гледайки от високо на случващото се „в краката ви“. Полагате много усилия и вече сте там! Красиво е, чувствате се доволни, над всичко и над всички.  Струва ли ви се познато? Аналогия можем да направим с цената на златото. Ако се вгледате отново в картината ще забележите, че върховете и долините приличат на графика на движение на цена. Характерното е, че при достигнат връх пътят е само надолу, а при най-ниска точка неминуемо следва изкачване.

В момента златото, е оценено на сравнително високи нива поради сериозното търсене на инвеститорите за убежище в период на икономически и политически несигурност. Може ли да се твърди, че за инвеститорите в злато е настъпил  „златният час“ ?  Дали цената му може да нарасне още повече заради несигурността на финансовите пазари или пъкът вече е достигнат? 

Преди да се обърнем към първата графика за възможен отговор е редно да отбележим, че златото се числи към общата група на суровините (commodities). За този ценен метал може да се каже още, че е високо ликвиден (винаги можеш да купиш и да продадеш), не е ничий пасив, не носи кредитен риск и е оскъден, като исторически запазва стойността си с течение на времето.

Графиката от сайта www.visualcapitalist.com  говори за супер цикъл на суровините (там е и златото). „Неотдавна цените на суровините достигнаха 50-годишно дъно спрямо капиталови пазари. В миналото, когато това съотношение е достигало такива нива, са започвали суперцикли на стоковите пазари“ (Visual Capitalist, 2023).

Ще разгледаме още една графика, която показва, че търсенето на злато от инвеститорите е спаднало (видно от търсенето му за попълване на ETF порфейли), като в същото време покупките на централните банки са нарастнали в края на миналата година, което подкрепи цената.

От друга страна за първото тримесечие на 2023г. златото се е покачило с 9% номинално по цени в щатски долари. 

През 2023 г. в платната на цените на благородните метали се очаква да духат попътни и насрещни ветрове. Едно по-агресивно затягане на паричната политика в отговор на повишената инфлация би потиснало цените, докато прекратяването или обръщането на повишенията на лихвените проценти и засилването на геополитическото напрежение биха могли да осигурят подкрепа.

Предупреждение! Статията не представлява препоръка за покупка, продажба или задържане на активи описани в нея, както и на други финансови инструменти. Историческите изменения в цените не могат да бъдат индикатор за бъдеща доходност. Инвестиционно решение следва да вземете след внимателен анализ, информация от различни източници и спрямо Вашето финансово състояние.

Преслав Китипов, ДФК®, 03.05.2023г. 

Visual Capitalist. (2023, 1-ви Май). Графика: Commodities vs. Equity Valuations (1970-2023). https://www.visualcapitalist.com/charted-commodities-vs-equity-valuations-1970-2023/

Koh, Wee Chian and Baffes, John. „Перспективите за благородните метали зависят от взаимодействието между инфлацията и паричната политика“. World Bank Blogs, 9 Януари 2023, https://blogs.worldbank.org/opendata/precious-metals-outlook-hinges-interplay-between-inflation-and-monetary-policy

Преслав Китипов, Sofia Wise

Преслав Китипов

финансов консултант - ДФК®, EMBA

Занимавам се с лични и корпоративни финанси повече от 20 години. Избрах името "SofiaWise", защото символизира мъдростта. Следвам стандартите на БДС ISO 22222 в личното финансово планиране и съм председател на УС на  Института на дипломираните финансови консултанти. Активно работя за повишаване на финансовата грамотност и предлагам програми за обучение на служители. Вярвам, че сме предприемчив и умен народ, като развивам третата бизнес линия в подкрепа на малкия и семейния бизнес.
Повече за мен